สถานวิจัยคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนอเตอร์ดาม (CRC) เลือกใช้งาน AMD EPYC โปรเซสเซอร์ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยที่มีรูปแบบหลากหลาย ครอบคลุมหัวข้อหลักที่แตกต่างกัน รวมถึงด้านมะเร็ง การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพองค์รวมและอีกมากมาย ซึ่งมีการนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง

Related Case Studies