Kindred Healthcare ใช้ HP thin clients สร้างสรรค์ประสิทธิภาพการให้บริการดูแลผู้ป่วย

Kindred Healthcare เป็นลูกค้าคนสำคัญของ HP มานาน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้ง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พีซี ปริ้นเตอร์  ขณะนี้ Kindred Healthcare หันกลับมาใช้ HP thin clients เป็นหลัก ในหลายๆแผนก

Related Case Studies