มหาวิทยาลัยออกแลนด์ (Auckland) ลดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานแบบ Hyper – converged (HCI) ได้ถึง 60% พร้อมทั้งเพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านความคล่องตัว สมรรถภาพการทำงาน และการจัดการบริหารที่ง่ายขึ้น ด้วยเซิร์ฟเวอร์ของ Lenovo ที่ทรงประสิทธิภาพด้วย AMD EPYC CPUs
เชิญอ่านกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยออกแลนด์ (Auckland) ประเทศนิวซีแลนด์ ที่เลือกใช้เซิร์ฟเวอร์ AMD EPYC CPU ที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพด้านความคล่องตัวและการจัดการซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานแบบ Hyper – converged (HCI) ให้ใช้งานง่ายขึ้น พร้อมลดค่าใช้จ่ายลงถึง60% ทั้งยังเริ่มใช้งานการจัดการแบบ end-to-end เซอร์วิสอีกด้วย
“โปรเซสเซอร์ AMD EPYC™ มีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานแบบ Hyperconverged (HCI) เพราะทรงประสิทธิภาพการทำงานทั้งด้านสมรรถนะ หน่วยความจำและฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย”

– ศานิต คูมาร์, ผู้จัดการพอร์ตด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐาน, มหาวิทยาลัยออกแลนด์ (Auckland)

Related Case Studies